Het vertrouwen van consumenten als het gaat om de veiligheid van voedingsmiddelen is gedaald in de periode 2021 tot en met 2023. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat Gfk in januari van dit jaar uitvoerde, in opdracht van de NVWA en in het kader van de Consumentenmonitor Voedselveiligheid. Ook het vertrouwen in de veiligheid van verse groenten en fruit daalde, alhoewel deze productgroep nog steeds het hoogste scoort.

Bij alle productgroepen is er een daling te zien in het consumentenvertrouwen in 2023 ten opzichte van 2021, na een stijging tussen 2019 en 2021. Desondanks blijkt uit het onderzoek dat nog 82 procent van de respondenten vertrouwen heeft in de veiligheid van verse groenten en fruit. In 2021 was dat nog 88 procent. Ook kruiden, noten, broodproducten en kaas zijn productgroepen die hoog scoren. Het vertrouwen in de veiligheid van eieren daalde het meest.

Het onderzoek laat ook zien dat consumenten, als het gaat om voedselveiligheid, vooral vertrouwen hebben in informatie die wordt verstrekt door de Consumentenbond, tv-programma’s zoals Radar, boerderijwinkels en speciaalzaken. De laatste twee partijen behalen een score van 66 procent (volledig vertrouwen). Hierin speelt volgens de onderzoekers wellicht de persoonlijke band met de klant en het gebruik van natuurlijke producten een rol.

Bijna 3700 consumenten namen via een online vragenlijst deel aan het onderzoek.

Meer weten? Bekijk hier het volledige onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 april 2023 - 16:31