Minister Van Gennip van SZW heeft vorige week de deur dichtgegooid voor een uitzondering op de hoge WW-premie voor seizoensarbeid. Hierdoor houden fruittelers – bij wie seizoensarbeid een vast onderdeel uitmaakt van de arbeidscyclus – hoge werkgeverslasten op deze vorm van tijdelijke arbeid. De NFO en ook LTO vinden dit onterecht en zeer teleurstellend.

In aanloop naar het commissiedebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 juni jl. hebben de NFO en LTO op verschillende manieren hun zorgen geuit en inbreng geleverd richting de Tweede Kamer. Het belangrijkste bezwaar was en is dat werkgevers de hoge WW-premie voor een grote groep seizoenarbeiders betalen, terwijl deze groep vanwege de referte-eis (minimaal 26 weken werken in de 36 weken voorafgaand aan moment van einde dienstverband) geen aanspraak heeft of kan maken op een WW-uitkering. In het debat heeft het CDA hierover duidelijke vragen gesteld.

Ondanks het aandringen van de NFO en LTO en de gestelde Kamervragen blijft de minister bij het standpunt dat een uitzondering voor seizoensarbeid niet mogelijk is. Zij is niet bereid om met de sector naar alternatieven – die er volgens de NFO en LTO wel degelijk zijn – te zoeken. “We vinden het als NFO jammer dat goed werkgeverschap niet wordt beloond”, zegt NFO-bestuurder René Simons. “Sterker nog: op deze manier wordt het afgestraft. En dat terwijl we als sector zoveel doen: we nemen zelf mensen in dienst, zorgen voor nette huisvesting tegen lage kosten en een goede zorgverzekering, verlonen zelf, et cetera.”

De NFO en LTO blijven de mogelijkheden voor een uitzondering voor seizoensarbeid onderzoeken en blijven inzet leveren om tot een maatwerkoplossing te komen. Binnenkort start de evaluatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Hier zal de problematiek van seizoensarbeid nadrukkelijk worden ingebracht.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Sinds de invoering van de WAB betalen werkgevers de hoge WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, en dus ook seizoensarbeid. Naar aanleiding van een in 2019 aangenomen motie van CDA en VVD heeft SZW de mogelijkheden voor het hanteren van de lage WW-premie voor seizoenarbeid onderzocht. SZW concludeert hieruit dat maatwerkoplossingen niet mogelijk zijn.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 juli 2023 - 16:32