Nog maar weinig fruitteeltbedrijven werken met een bedrijfsreglement, ofwel personeelshandboek. Dit kan echter wel nuttig zijn: het informeren van werknemers over specifieke afspraken en huisregels binnen uw bedrijf kan helpen om vragen en onduidelijkheden te voorkomen. Om agrarische ondernemers wat dit betreft op weg te helpen, is een model bedrijfsreglement beschikbaar voor de Open Teelten. Dit model kunt u als voorbeeld gebruiken.

Wat staat er in een bedrijfsreglement?

Een bedrijfsreglement kan vrij beknopt zijn, maar ook heel uitgebreid. In het reglement kunnen onderwerpen aan bod komen als:

  • De historie en achtergrond van de onderneming;
  • Afspraken over arbeidsduur, pauzes en bedrijfstijd;
  • Salarisbetalingen en functioneringsgesprekken;
  • Ziekteprotocol en BHV;
  • Algemene huisregels;
  • En eventuele specifieke cao-afspraken per sector over bijvoorbeeld toeslagen, verlof en vergoedingen.

Waarom gebruikmaken van het model bedrijfsreglement?

Als werkgever kunt u met dit model uw werknemers op één plek informeren over bovenstaande onderwerpen. Zo weten zij wat hun rechten en plichten zijn en waar zij moeten zijn voor meer informatie.

Vooral voor nieuwe medewerkers is dit erg prettig. Na het inlezen in de reglementen, zijn ze over het algemeen in staat om sneller zelfstandig te werken. Ook als werkgever is het handig, want u kunt uw werknemer voor vragen en huisregels eenvoudig verwijzen naar het model bedrijfsreglement als die hierin zijn opgenomen.

Downloaden

U kunt het model bedrijfsreglement downloaden op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 februari 2024 - 16:15