Bij het vaststellen van de doelen binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) mogen de eisen die aan telers gesteld worden tussen de regio’s niet te ver uiteenlopen. In een reactie op het ontwerp-NPLG roept de NFO op tot een gelijk speelveld voor fruittelers, ook binnen Nederland. Het ontwerp-NPLG lag tot 26 februari te inzage.

Het NPLG is een Rijksaanpak gericht op natuur, klimaat, stikstof, bodem en water. Er worden veel doelen gesteld in het NPLG. Aan de uitvoering daarvan moet nog worden gewerkt. Veel doelen zijn van belang en worden ook door de NFO onderschreven, echter met de nodige kanttekeningen. Wat is de bijvoorbeeld de impact van de doelen? Dat kan per provincie en regionaal verschillen. De NFO heeft daarom aandacht gevraagd voor het belang van een internationaal maar ook een nationaal gelijk speelveld. De eisen per regio moeten niet uiteen gaan lopen. In het NPLG worden ook ambities geuit voor meer natuur en biodiversiteit. Deze doelen hebben bijna allemaal ook een ruimtevraag. Hoe gaat die ingevuld worden? De NFO is kritisch op voorstellen die leiden tot een plus ten opzichte van al bestaande wettelijke kaders.

Ook LTO Nederland bracht een zienswijze in op het ontwerp-NPLG. De NFO sluit zich inhoudelijk hierbij aan.

De belangrijke aandachtspunten vanuit de sector in zijn algemeenheid gaan uit naar:
1) Plantgezondheid en innovaties
2) Arbeid en huisvesting
3) Gelijk speelveld
4) Waterkwaliteit en beschikbaarheid

Hoe kan het NPLG hier een bijdrage aan leveren? In de verschillende provincies houdt de NFO, samen met andere organisaties, een vinger aan de pols bij de verdere uitvoering.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 februari 2024 - 16:54