Naktuinbouw draagt de service voor het in stand houden en vermeerderen van fruitgewassen over aan de stichting Clean Fruit Plants. De reden daarvoor is dat deze taken niet langer passen in de uitvoering van de onafhankelijke taken die Naktuinbouw heeft. Door het oprichten van de stichting Clean Fruit Plants (CFP) blijft de kennis en dienstverlening voor de sector behouden.
Een van de diensten die CFP biedt is het in stand houden van moederplanten die voorzien zijn van een Naktuinbouw-certificaat met de prebasis status. Het uitgangsmateriaal van deze planten vormt de basis voor nieuwe vermeerdering van planten. Daarnaast zorgt CFP voor het vermeerderen van prebasis materiaal. Raseigenaren die een nieuwe fruitras willen introduceren of een bestaand ras in stand willen houden kunnen bij CFP terecht voor service en advies over de te doorlopen procedures.
Voor de komende vier jaar verhuurt Naktuinbouw haar faciliteiten in het Toetscentrum Horst aan CFP. Het Toetscentrum in Horst blijft zich richten op virustoetsingen, trajectopdrachten (virusvrij maken) en voor Post Entry Quarantaine bij import van (nieuwe) fruitrassen.

CFP is een onafhankelijke stichting. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van Plantum (vermeerderaars en veredelaars), Vermeerderingstuinen Nederland en de LTO-vakgroep Bomen en vaste planten. Michiel Gerritsen is voorzitter van het bestuur en directeur van CFP is Jan Veltmans. Meer informatie over CFP is te vinden op cleanfruitplants.com.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 maart 2022 - 16:57