Coöperatie Nautilus Organic heeft zich na het vertrek van enkele glasgroentetelers de afgelopen weken moeten heroriënteren op de toekomst. Het vertrek van de betreffende leden heeft grote impact op de organisatie, maar de uitkomst is dat de overblijvende leden graag verder willen binnen de coöperatie. Nautilus Organic gaat nu verder als coöperatie voor biologische telers van hard- en zachtfruit, glasgroenten en vollegrondsgroenten. Er zijn 9 hardfruittelers lid en 4 zachtfruittelers.

De leden van de coöperatie zijn zowel eigenaar als bestuur van de coöperatie en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie. Op de laatste ledenvergadering hebben de leden van Nautilus Organic besloten om zich te herorganiseren. Op die manier hopen ze kosten te beperken en tegelijk hun marktkracht toekomstbestendig te vergroten door klanten goed te bedienen. Tegelijk betekent het dat de organisatie zich gedwongen ziet om afscheid te nemen van enkele medewerkers.

Interim-directeur Michael Mackaay: ‘Het is ontzettend jammer dat we enkele medewerkers moeten laten gaan, maar het is ook een situatie waar we nu niets aan kunnen veranderen. Vanwege de recente ontwikkelingen hebben we de afgelopen periode veel overleg gevoerd met de leden. Gelukkig zal veel hetzelfde blijven: Nautilus blijft een organisatie waarin het verbinden van telers en klanten voorop staat. Nautilus Organic is de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. De komende jaren gaan we de lijn van gestage ledengroei doorzetten. Zoals ook in eerdere jaren gaan we in 2023 een GMO plan indienen.’

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 november 2021 - 14:53