De NVWA heeft in de periode tussen januari en 2017 en december 2018 geen residuoverschrijdingen gevonden op Nederlandse appels, peren en pruimen. Ook op andere groente- en fruitsoorten uit Nederland en de EU was het aantal mrl-overschrijdingen minimaal. Overschrijdingen worden vooral gevonden in producten uit een aantal niet-EU-landen, vooral landen zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia.
Uit het NVWA-rapport blijkt dat tijdens de standaardcontroles in totaal 55 monsters van appel werden genomen (40 uit Nederland), 43 monsters van peer (38 uit Nederland) en 63 monsters van pruim (17 uit Nederland). Op geen van de monsters werd een residu-overschrijding aangetroffen.
Fruitsoorten waarop wel overschrijdingen werden aangetroffen, zijn kiwi’s (3,2% van de monsters), mandarijnen (1,6%), meloenen (1,7%), perziken en nectarines (1,4%), sinaasappels (1,8%) en aardbeien (5,4%). Opvallend is dat van de laatste fruitsoort van de bemonsterde Nederlandse aardbeien 5,5% niet aan de residu-normen voldeed.

Risicogericht onderzoek
Naast de standaardcontroles wordt ook risicogericht onderzoek uitgevoerd, voornamelijk op product van buiten de EU. In totaal ging het in 2017 en 2018 om 1.643 monsters op fruit. Gekeken naar de fruitsoorten die ook in Nederland groeien, is het volgende te zien: bij appel zijn 16 monsters genomen met 0 overschrijdingen. Van blauwe bessen werden 39 monsters genomen, waarvan 2,6% boven de mrl. Van zoete kersen 21 monsters met 4,8% overschrijdingen. Van peren 19 monsters met 10,5% overschrijdingen. De herkomst van deze producten wordt niet genoemd.
In 2017 en 2018 werd één keer een voor Nederlandse fruittelers concurrerend product uit de handel genomen vanwege overschrijding van de ARfD (Acute Reference Dose). Het ging om een partij appels uit Chili, behandeld met chloorpyrifos. Voor het overige zijn het vooral producten uit exotische bestemmingen die uit de handel werden gehaald.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 december 2019 - 16:54