De Nederlandse en Belgische provincies Limburg gaan nauwer samenwerken op gebied van landbouw. De provincies vertonen veel gelijkenissen, zowel qua landschap als qua typen landbouw die worden bedreven. Een structurele samenwerking, bijvoorbeeld op gebied van onderzoek, kan ondernemers aan beide zijden van de grens versterken. Landbouwgedeputeerden Hubert Mackus vanuit Nederland en Inge Moors vanuit België gaan de samenwerking verder uitwerken. Diverse betrokkenen vanuit de fruitsector zijn al geïnterviewd naar hun behoeften, hun ideeën rond de samenwerking en de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de toekomst.

Een eerste samenwerkingsproject is het onderzoek naar de effecten van bepaalde inhoudsstoffen uit fruit op de menselijke gezondheid, en dan met name op aandoeningen als Parkinson. Deelnemers binnen het project zijn Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht en Brightlandcampus Venlo. Doel is inhoudsstoffen uit fruit verder te ontwikkelen voor biomedische toepassingen.
Naast fruitteelt zijn ook groenteteelt, akkerbouw en veehouderij takken van landbouw die veel voorkomen in Limburg.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 - 16:35