De toekomstige financierbaarheid van boeren en tuinders staat onder druk. Voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector zijn duurzame verdienmodellen cruciaal, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Allemaal feiten waar ook de NFO zich hard voor maakt en met interesse de stappen van de NVB volgt. Dit blijkt uit een notitie die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft verstuurd op verzoek van de LNV Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer.
Toenemende druk is er doordat de kosten stijgen, maar de opbrengsten niet in gelijke verhouding meestijgen. Daarnaast moet het overgrote deel van diezelfde agrarier in staat zijn om het werk te doen in een nationaal en Europees gelijk speelveld.
Agrarische ondernemers investeren met een langere termijn horizon. Door stelselmatig veranderende regelgeving en maatschappelijke behoeften is zo’n strategische koers nagenoeg onmogelijk, terwijl de terugverdientijd van investeringen vaak zelfs langer dan tien jaar is. Dat wringt in de dagelijkse praktijk. Het belangrijkste wat agrarische ondernemers nodig hebben is perspectief op een rendabele toekomst.

Prijs is de dominante factor
Het is de rol van banken om ondernemers in de land- en tuinbouw te financieren en in toenemende mate de duurzaamheidstransitie te ondersteunen. Extra kosten van duurzame investeringen komen in de praktijk niet altijd tot uiting in een eerlijke vergoeding in een voedselketen waar, met uitzondering van kleine biologische landbouwconcepten, de prijs nog een dominante factor is.
Nieuwe regelgeving rondom kapitaaleisen is dat banken aangestuurd zullen worden om ondernemers nog meer te financieren op basis van rentabiliteit en liquiditeit in plaats van op de waarden als bijvoorbeeld grond, gebouwen en installaties.

De vertegenwoordigende banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos) roepen de overheid op om te werken tot de volgende zaken (zie ook de notitie voor meer info per onderwerp). Stimuleer:

  • Een eerlijke prijs en lastenverdeling;
  • Ondernemerschap en kennisontwikkeling;
  • Een gelijk internationaal speelveld.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 augustus 2020 - 14:07