NFO meent dat het goed is dat het ‘aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ een snelle inventarisatie van knelpunten en daaraan gekoppelde adviezen heeft gemaakt. De werkgeversorganisaties en vakbonden investeren fors in veilige arbeidsomstandigheden, ook in coronatijd. Het is goed dat het aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer het gesprek met ondernemers en brancheorganisaties is aangegaan om tot een duidelijk beeld te komen. Veel aanbevelingen van het team worden gesteund, een aantal verdient ten minste nuancering.

Seizoenskrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de fruitsector. De NFO is er trots op elk jaar een flink aantal arbeidsmigranten te mogen verwelkomen. De leden nemen verantwoordelijkheid door goede, veilige arbeidsomstandigheden te bieden – ook in coronatijd. Gezondheid staat voorop en maatregelen moeten wel begrijpelijk, praktisch en haalbaar zijn. Daarin knelt het advies op sommige punten.

 Een of twee personen per kamer niet nodig, noch realistisch
Het aanjaagteam adviseert dat iedere arbeidsmigrant moet beschikken over één kamer, tenzij er sprake is van mensen in een (affectieve) relatie. NFO vindt dit geen reële oplossing, ook vanwege het tekort aan woonruimte. In de sector is dat niet op korte termijn te realiseren en zeker niet voor de komende oogsten.
Onverkort volgen van deze aanbeveling van een of 2 personen per slaapkamer maakt het onmogelijk voldoende arbeidskrachten te huisvesten. De oogsten zou daarmee in gevaar komen.

 Huishouden
NFO wil als definitie van een gemeenschappelijk huishouden als er ten hoogste negen mensen minimaal twee weken in vaste samenstelling samenwonen. Dat heeft als voordeel dat er dan ook binnen de RIVM richtlijnen samen gereisd kan worden.
Het aanjaagteam ziet echter drie belemmeringen bij het handhaven van een gemeenschappelijk huishouden: een actuele registratie van het verblijfsadres van arbeidsmigranten, een stabiele samenstelling van de groep arbeidsmigranten in één woning van een beperkte omvang vergelijkbaar met een gezinsomvang, en realtime beschikbare informatie zodat de Politie bij de controle van een voertuig ter plekke kan vaststellen of sprake is van een groep personen op één verblijfsadres die ook al langer als groep daar woont.
Fruittelers kunnen aan deze drie eisen voldoen en hopen daarmee op wijziging van de definitie.

 Stevige corona-preventie
De NFO meent dat haar leden al het mogelijke doen om coronabesmettingen te voorkomen. De leden volgen het eerder genoemde protocol, hebben voor de sector praktische aanbevelingen gedaan en werken aan opname van de preventiemaatregelen in de RI&E van hun bedrijven. Hierdoor kan optimale veiligheid worden geboden bij werk, wonen en vervoer.
De NFO zal in Taskforce verband de aanbevelingen van het aanjaagteam bespreken en ook dusdanig bijsturen dat deze ook hanteerbaar en in lijn met de RIVM richtlijnen zijn.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 juni 2020 - 17:17