Er dreigde vorig jaar een nieuw belastingstelsel binnen de waterschappen, maar dit is nu van de baan. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “Als NFO is hier sterk tegenopgetreden omdat het nieuwe stelsel voor de teler een grote lastenverzwaring met zich mee zou brengen.” Er is onvoldoende draagvlak voor de plannen binnen de waterschappen. In plaats daarvan studeert de Unie van Waterschappen op verbeteringen binnen het huidige stelsel.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 juli 2019 - 15:01