Ondanks de regen van de afgelopen weken is in het oosten en zuiden van Nederland volgens de nieuwste Droogtemonitor van gisteren 24 juli nog steeds sprake van een groot neerslagtekort. Daarnaast wordt er ook op diverse bedrijven in Nederland en België zonnebrandschade gemeld in appel en ook peer. Dit jaar spelen beregeningsverboden eigenlijk geen parten dus diegenen die kunnen beregenen zijn dan ook veelal in de weer. Fruitteler Marc André de la Porte uit Dreumel trof woensdag, waar niet beregend was, ook enkele verbrande peren aan. “Het betreft een gefertigeerd perceel, dus de vochttoestand in de boom is goed in ieder geval.” Maar ook op een ’s nachts beregend perceel werden door een andere teler ook verbrande peren gevonden. Daarnaast kan beregenen met deze hoge temperaturen ook lastig zijn met de combinatie met zwartvruchtrot.
Ook de kappen van rode bessen worden indien het mogelijk is natgehouden om het product niet te laten koken.

Droogte
Grondwaterstanden blijven in het oosten en zuiden veel plaatsen te laag. Landelijk gezien ligt het neerslagtekort op 159 mm. Dat is meer dan het gemiddelde rond deze tijd van het jaar (ca. 100 mm), maar aanzienlijk minder dan de recordjaren 2018 en 1976 (ca. 250 mm). In het oosten en zuiden van Nederland ligt het tekort rond 224 mm. Klik hier voor de KNMI-kaart met het actueel neerslagtekort.

Onttrekkingsverboden van kracht
In de twee droogste gebieden van Nederland, de Achterhoek en Twente, is het sinds 18 juli verboden om water te halen uit beken, sloten en vijvers om bijvoorbeeld te sproeien. Dit geldt bij de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen. Ook mag er geen grondwater opgepompt worden in twee kwetsbare natuurgebieden in de regio.

Rijn daalt maar peil blijft voldoende
De situatie in de laaggelegen delen van Nederland is normaal. Op enkele lokale uitzonderingen na is er geen sprake van verzilting. De wateraanvoer vanuit de Rijn is minder dan normaal voor deze tijd van het jaar, maar niet uitzonderlijk laag. De wateraanvoer vanuit de Maas en de Rijn blijft naar verwachting de komende weken voldoende om aan de watervraag te voldoen.

Microbiologische risico’s van oppervlakte water en bassinwater i.v.m. droogte
Voor het gebruik van water voor groenten en fruit in verschillende toepassingen (irrigatie, toepassingen gewasbescherming) dient een teler een risico-inventarisatie uit te voeren om de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen zoals o.a. is vastgelegd in de GLOBAL G.A.P. criteria. Na de erg droge zomer van 2018 is er in 2019 tot nu toe in sommige delen van Nederland wederom weinig neerslag gevallen. Vanwege de droogte wordt er soms door telers uitgeweken naar alternatieve bronnen (bijvoorbeeld oppervlaktewater i.p.v. bassinwater), waarvoor opnieuw een risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd om te bepalen of dit water geschikt is voor het beoogde gebruik. Klik hier voor een document dat FoodCompass hierover opstelde

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 juli 2019 - 14:57