De NFO ontvangt signalen dat de faunaschade toeneemt. Er is sprake van meer vogelschade, maar ook een toename van schade door andere wildsoorten. Denk aan bevers, halsbandparkieten, et cetera.

De NFO gaat daarom de schadeontwikkelingen in de verschillende regio’s inventariseren. Naast NFO-bestuurders zullen daar ook verschillende Wildbeheereenheden (WBE’s) bij worden betrokken. De NFO wil de inventarisatie benutten voor overleggen met verschillende provincies over faunabeleid en tegemoetkomingen in schade. De NFO is daarnaast betrokken bij de verkenning van een nieuwe systematiek voor faunaschade. Ook hiervoor is een goed beeld van de schadeontwikkeling gewenst. Invoering van een nieuwe  schadesystematiek kan leiden tot andere vergoedingen. De NFO wil af van het hoge eigen risico bij vogelschade.

Wellicht ten overvloede: het is belangrijk om faunaschade te melden wanneer deze zich voordoet. Vorige week stond in de nieuwsbrief van de NFO hoe u dit kunt afhandelen bij BIJ12.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 augustus 2022 - 14:20