De NFO heeft namens haar leden een zienswijze ingediend tegen de 50 meter-zone die is opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Maasdriel. De gemeente heeft deze aangescherpte versie van het bestemmingsplan gepubliceerd.

De maatregel houdt in dat er vijftig meter afstand moet worden gehanteerd tussen nieuw aan te leggen fruitteeltpercelen c.q. boomgaarden en (bedrijfs)woningen en sport- en recreatievoorzieningen.

Vorig jaar april troffen de sector en de gemeente Maasdriel elkaar al over dit onderwerp bij de Raad van State. Tijdens de zitting gaf de gemeente uitleg over de op dat moment voorliggende aanpassingen in het bestemmingsplan rondom de afstand tussen woningen en fruitteeltpercelen. Met deze uitleg kon de fruitteelt werken. De NFO begrijpt niet waarom nu, een jaar later, een forse aanscherping wordt voorgesteld. Opvallend in de voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan is dat deze 50 meter-zone niet gaat gelden voor de toekomstige bouwlocaties die de gemeente heeft aangewezen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 augustus 2022 - 16:27