Begin volgende week heeft de NFO een gesprek met BIJ12, de organisatie die namens de provincies verantwoordelijk is voor schadetaxaties en schadeafhandelingen. Voorafgaand aan het gesprek wil de NFO graag informatie ontvangen van telers over hun ervaringen bij taxatie van faunaschade. Aangaande de schadetaxaties zouden wij van u graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

  • Is er bij u mezenschade getaxeerd en zijn er opmerkingen klachten over de taxaties? Het gaat dan om wijze van taxeren, worden de percelen goed nalopen, is het aantal vruchten op de juiste wijze geteld etc.
  • Wat zijn deze opmerkingen?
  • Welk bureau heeft er getaxeerd?
  • Heeft u opmerkingen over de financiële afhandeling van de taxatie?
  • Welke andere punten zou u door de NFO ter sprake willen laten stellen?

Uw reactie graag uiterlijk maandag 9 maart mailen naar hbus@nfofruit.nl of bellen naar (06) 51 17 81 06.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 maart 2020 - 19:25