De Nederlandse perenhandel lijkt vooralsnog geen hinder te ondervinden van het coronavirus. Ook de vraag vanuit China blijft tot nu toe in stand, maar de verzending verloopt steeds trager. “Het is niet eenvoudiger geworden om product die kant op te sturen”, vertelt Thom van Schaik van FruitMasters. Tot nu toe zijn alle containers uiteindelijk op hun bestemming aangekomen, maar het is telkens de vraag of containers gelost kunnen worden. Bovendien lopen de kosten van verzending flink op. Vanwege een gebrek aan containers kost verzending van een container inmiddels 3.000 euro meer bovenop de normale prijs. Gezien de inhoud van ruim 18 ton is dit een behoorlijke kostprijsverhoging.
Toch ziet Van Schaik het coronavirus niet alleen als bedreiging. “Peren zijn een gezond product en dat kan in deze situatie ook een kans zijn”, denkt hij. Bovendien is dit seizoen sprake van Europees historisch lage voorraden, waardoor de handel wel een stootje kan hebben. Het risico dat peren niet verkocht worden of dat prijzen onder druk komen te staan vanwege het coronavirus is dan ook minder groot.

Wereldwijde fruithandel
Een groot probleem in de wereldwijde fruithandel is het tekort aan containers, met kostenstijging en vertragingen tot gevolg. Met name Chili, dat in het hoogseizoen voor de kersenexport zit, ondervindt hiervan veel hinder. Ook is de verwachting dat wereldwijde handelsstromen zich zullen verleggen nu veel handel naar China niet door kan gaan of sterk vertraagd wordt. Landen als Chili en Nieuw-Zeeland die zich de laatste steeds meer richten op Zuidoost-Azië zullen nu wellicht weer meer fruit via de oude routes in Europa willen afzetten.

De fruithandel vanuit Italië lijkt vooralsnog nog geen grote hinder te ondervinden van het coronavirus, ondanks dat in de afgesloten gebieden juist ook de belangrijkste fruitteeltgebieden liggen. Appels kunnen het gebied gewoon verlaten en de afgelopen dagen was er zelfs een piek in de vraag naar Italiaanse appels in Duitsland. Vanwege het coronavirus sloegen mensen extra grote voorraden voedsel in en plaatsten supermarkten extra bestellingen. Naar verwachting zal deze piek de komende dagen weer afzwakken.
Wat betreft peren bevindt Italië zich dit jaar in de uitzonderlijke situatie dat het vanwege de kleine oogst van 2019 juist peren moet importeren in plaats van dat het kan exporteren.
Leveranciers aan de horeca zien wel een sterke terugloop in de vraag, omdat veel toeristen het gebied nu mijden.

Hygiënemaatregelen
Om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan treffen Nederlandse bedrijven diverse maatregelen. Dat gaat van het installeren van extra desinfectiepunten en extra hygiëne-maatregelen tot het beperken van extern bezoek. FruitMasters heeft een Task Force aangesteld en protocollen met betrekking tot hygiëne en preventie opgezet.
Bij The Greenery zijn externe bezoekers tijdelijk niet toegestaan op alle locaties en mogen externe chauffeurs niet meer naar binnen, behalve bij het aanmeldkantoor. Ook interne bijeenkomsten met grote groepen mensen zijn afgelast.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 maart 2020 - 19:24