NFO, LTO Nederland en KAVB hebben vorige week in een gezamenlijk persbericht naar de media gecommuniceerd over het Blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden van het RIVM. Het standpunt is opgenomen in verschillende media. Naast de media is ook de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt en de acties die de agrarische sector neemt om de sector verder te verduurzamen. Ook is een schriftelijke reactie naar het tv-programma Zembla gestuurd, dat binnenkort aandacht aan dit onderzoek zal besteden. De NFO-leden zijn middels een extra nieuwsbrief op woensdag 10 april geïnformeerd over het standpunt van NFO, LTO Nederland en KAVB.
Het blootstellingsonderzoek bevestigt de uitkomsten van het verkennend gezondheidsonderzoek van afgelopen zomer, waaruit bleek dat de gezondheid van omwonenden van agrarische percelen niet in het geding is. De teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen blijven ruim onder de vastgestelde risicogrenzen, constateerden zowel het RIVM als het Ctgb. NFO, LTO Nederland en KAVB zijn verheugd dat er geen gezondheidsrisico´s zijn.
Wel zijn de vakorganisaties teleurgesteld over de het optreden van RIVM afgelopen maand, waarbij informatie is gelekt en het RIVM meewerkte aan tendentieuze berichtgeving.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 april 2019 - 20:45