Op vrijdag 17 juni was er sinds lange tijd weer een NFO-jongerenbijeenkomst. Een gevarieerde groep van ruim 30 ondernemers, werknemers en studenten uit alle fruitkringen kwam bij elkaar bij Waterschap Rivierenland in Tiel.

Erik van Haarlem en Jeannet Mulder (NFO) openden de middag door de jongeren mee te nemen in de actualiteit van de beschikbaarheid van water in Nederland. Mathieu Gremmen, Eric Kuidersma, Saskia Dubbeldam en Jef Willemsen van het waterschap namen daarna alle tijd om te vertellen over de rol en de verschillende functies van het waterschap; hoe het werkt achter de schermen en voor welke uitdagingen alle waterschappen in Nederland staan vanwege de gevolgen van de klimaatverandering.

Met de fruittelers werd een goed gesprek gevoerd over het moment dat het watersysteem onder druk komt te staan en de forse impact van nachtvorst- en zonnebrandberegening op het waterpeil. Anno 2022 is de beschikbaarheid geen vanzelfsprekendheid. Juist daarom is het belangrijk dat het waterschap en de fruittelers goed samenwerken. Welke waterbesparende maatregelen kunnen er worden genomen door de fruitteelt en hoe zorgen we ervoor dat water voor iedereen beschikbaar blijft de komende jaren.

In de folders ‘Als elke DRUPPEL telt!’ en ‘Maak je bedrijf toekomstbestendig’ kun je er alles over teruglezen.

Tot slot kon iedereen een kijkje nemen in het epicentrum van het waterschap: de controlroom. Indrukwekkend om te zien welke data iedere dag worden bijgehouden en welke protocollen gelden als er calamiteiten plaatsvinden. Na afloop was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en drankje in het Hart van de Betuwe. Een geslaagde bijeenkomst!

Wil je ook op de hoogte blijven van de activiteiten die de NFO organiseert voor jongeren, meld je aan bij Jeannet Mulder, jmulder@nfofruit.nl.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 juni 2022 - 16:45