Demissionair landbouwminister Adema heeft de voorlopige uitbetalingen van de GLB-gelden voor 2023 fors naar beneden bijgesteld. De NFO vindt het onacceptabel dat de overheid de toegezegde tegemoetkoming op duurzaamheidsmaatregelen nu zo fors verlaagd. Telers hebben op basis van de verwachte premies geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen en zich ingespannen om deze extra stappen te zetten. Daar zijn extra kosten voor gemaakt en er is vaak opbrengstenderving mee gemoeid. Het kan nu niet zo zijn dat de tegemoetkoming die was toegezegd nu zoveel lager uitvalt.

Het voorlopige tarief voor de basispremie is nu vastgesteld op €150 per hectare. Dat is 33% minder dan de eerder gecommuniceerde premie van €221 per ha. Voor de extra betaling voor de eerste 40 hectare is het voorlopige tarief €46. De voorlopige tarieven per hectare voor de eco-regelingen zijn: voor brons € 44 (was €60), voor zilver €74 (was €100) en voor goud €148 (was €200). De premies op de eco-regelingen worden daarmee met zo’n 27% gekort.

De reden dat de premies nu zo fors worden verlaagd is dat het aantal agrariërs dat heeft ingeschreven voor één van de eco-regelingen veel hoger is dan vooraf werd verwacht. Het gereserveerde budget op de LNV-begroting is daardoor onvoldoende. Dat mag echter niet ten koste gaan van de telers die zich hebben ingespannen om aan alle duurzaamheidsvoorwaarden te voldoen. Dat is onbehoorlijk en onacceptabel en raakt het basisvertrouwen tussen teler en overheid. Op deze wijze worden telers ontmoedigd om volgend jaar weer mee te doen aan de eco-regeling en zal de toekomstige deelnamebereidheid afnemen.
De overheid moet zich aan haar afspraken houden en op zoek naar mogelijkheden binnen het LNV-budget om de voorlopige vergoedingen naar boven bij te stellen. Uit de Najaarsbegroting van de overheid blijkt dat ministeries bij elkaar zo’n €4,5 miljard minder zullen uitgeven dan begroot. Er is dus genoeg ruimte binnen de overheidsbudgetten. De enige vraag is of de Rijksoverheid, het ministerie van LNV en de Tweede Kamer bereid zijn de afspraken met Nederlandse boeren en tuinders na te komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 december 2023 - 15:49