Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een herziening van het pachtsysteem in Nederland. De partijen die hier aan werken, willen reguliere pacht weer aantrekkelijk maken. Het ministerie van LNV, en LTO Nederland, dat betrokken is in dit overleg, willen komen tot de ontwikkeling van een nieuw pachtsysteem op basis van langdurige pacht (minimaal 6 jaar) om zo tegemoet te komen aan duurzaam grondgebruik, bedrijfscontinuïteit en goed rentmeesterschap. Er wordt gedacht aan afschaffing van de veelgebruikte geliberaliseerde pachtvorm. Zo verwacht men een betere basis voor het afsluiten van langlopende overeenkomsten te leggen en komt er meer gelijkheid tussen pachters en verpachters, zo wordt verondersteld.
De NFO is het hier niet mee eens en voorziet voor de fruitsector en boomkwekerij problemen als de liberale pacht komt te vervallen. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “De NFO pleit ervoor het instrument van liberale pacht te behouden en daarbij de mogelijkheid voor kortdurende pachttermijnen te handhaven. Liberale pacht is onder andere in de fruitteelt en boomkwekerij een veelgebruikt instrument, en de vrijheid van een kortere invulling van de pachtduur is een must.”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 januari 2020 - 20:32