Topsector Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen heeft twee nieuwe PPS-onderzoeksprojecten toegekend voor de fruitteelt. Binnen het project ‘Innovatieve en Emissieloze Toedieningstechnieken 4.0’ wordt ingezet op een stapsgewijze verfijning van de spuittechniek met nagenoeg geen emissie als resultaat. Het project ‘Sensing the soil’ richt zich op het testen van allerlei bodemvochtsensoren en het in kaart brengen van de variatie in de bodem met bodemscans. Er worden meerdere vochtsensoren getest, omdat veel sensoren het vochtgehalte op een andere manier meten dan de bekende Watermarks. Door meer inzicht in de variatie in bodem te krijgen kunnen vochtsensoren slimmer worden geplaatst en  kunnen bodemverbeterende maatregelen gerichter worden ingezet. Te denken valt aan compost- en kunstmeststrooiers die met hulp van gps op taakkaart de optimale hoeveelheid op de juiste plek doseren.
In beide projecten die op Proeftuin Randwijk worden uitgevoerd is de NFO partner.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 maart 2020 - 17:13