In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kg chemische gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Dat is 11,2% minder dan in 2017 en de laagste hoeveelheid sinds 2010. In deze, meest recente cijfers van het CBS is geen opsplitsing gemaakt in gebruik per sector. Wel is af te lezen in welke middelengroep de verkochte middelen vallen.
Een derde van de middelen bestond uit herbiciden. In 2018 was een duidelijke daling in het gebruik van glyfosaat te zien (-16%), maar het gebruik van ander herbiciden nam juist toe (+12%). Bijna de helft (46%) van de verkochte hoeveelheid middelen bestond uit fungiciden, en van deze groep bestond weer ruim te helft uit mancozeb. De verkoop van insecticiden besloeg slechts 2,5% van de totale hoeveelheid. Opvallend is de forse daling van de verkoop van minerale oliën. De afzet nam in 2018 vergeleken met een jaar eerder af met ruim 38%.

Europese verkoop
Binnen de EU wordt er jaarlijks zo’n 380 miljoen kg aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht. De laatste jaren is sprake van een lichte daling.
Frankrijk en Spanje namen in 2017 met ieder 19 procent het grootste deel van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen voor hun rekening. Italië en Duitsland volgden met respectievelijk 15 en 13 procent. Het aandeel in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland was dat jaar 2,8 procent van de totale Europese afzet.

Bron: cbs.nl

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 maart 2020 - 17:12