Op maandag 24 januari was de NFO aanwezig bij de online kennismaking met Henk Staghouwer, de nieuw minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast heeft Christianne van der Wal-Zeggeling zich voorgesteld als de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Namens de NFO waren zowel Gerard van den Anker als Siep Koning aanwezig. “We hebben de ministers uitgenodigd voor een bezoek aan onze prachtige fruitteeltsector. Het is namelijk belangrijk dat er samen gekeken wordt naar haalbare doelen. Dit doe je door bij de telers te gaan kijken en vakkennis op te doen”, concludeert van den Anker.

Tijdens de online bijeenkomst stonden voornamelijk het onderwerp stikstof en de dierlijke agenda centraal. Echter moet er ook gekeken worden naar andere sectoren zoals de fruitsector. Zo vindt ook NFO-voorzitter van den Anker: “De fruitsector kan oplossingen bieden voor dergelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan het stofferen van het landschap of het produceren van een gezond gewas.” Het uitgangspunt van de NFO is daarom om de praktijk naar Den Haag te brengen. “De nieuwe ministers kunnen beter wegblijven van de papieren werkelijkheid. Er worden vaak doelstellingen geformuleerd zonder de impact en haalbaarheid daarbij te betrekken. Kijk daarom samen met de sectoren of de gepresenteerde doelstellingen realistisch zijn. De fruitteeltsector kan zelf werken aan verdienmodellen, de nieuwe ministers kunnen de randvoorwaarden creëren.” aldus van den Anker. Er blijft echter één vraag onbeantwoord na de kennismaking met Staghouwer en Van der Wal: willen de ministers samen met de sector aan de slag, of wordt de fruitteelt louter gebruikt om doelen te bereiken?

De NFO hoopt met deze ministers de sterke samenwerking te behouden. “Het zou mooi zijn als ze trots gaan uitstralen over de sector in plaats van allerlei extra regelgeving te maken”, besluit van den Anker. De uitnodiging voor de inburgeringscursus en een bezoek aan de fruitteelt staat in ieder geval.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 januari 2022 - 12:24