De NFO participeert actief in de Taskforce Arbeid van LTO Nederland, die momenteel de knelpunten m.b.t. agrarisch personeel inventariseert. In de Taskforce is afgesproken dat de Werkgeverslijn met een webinar komt over de gevolgen en oplossingen ten aanzien van arbeid in de corona-crisis. De NFO nodigt u uit deel te nemen op woensdag 18 maart om 13.00 uur. Het is mogelijk om deze webinar ook later te bekijken-. Klik hier om u aan te melden
Ook nodigen wij u uit om het formulier Inventarisatie personeelsbehoefte werkgevers in verband met corona in te vullen (hier proberen we in LTO-verband vraag en aanbod van personeel in crisistijd met elkaar te verbinden).

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 maart 2020 - 15:37