Op een aantal bedrijven in het Limburgse veroorzaakt de bever behoorlijke schade aan plantopstanden in de fruitteelt. Ondanks dat de provincie de dieren destijds zelf heeft uitgezet, zijn telers zelf verantwoordelijk om hun percelen te beschermen tegen vraatschade. Wel verstrekt de provincie subsidie op het nemen van preventieve maatregelen.
NFO-kringvoorzitter van de kring Limburg, Eric Huids legt uit dat een aantal bedrijven, die dicht aan het water liggen, behoorlijk last heeft van de bever. Maatregelen om de populatie te beperken zijn niet toegestaan. “Het kromme is dat de provincie de beesten zelf heeft uitgezet, maar niet opdraait voor de schade. Als fruitteler mag je ze alleen tegenhouden. Dat valt echter niet altijd mee. Als er eenmaal schade is heeft dat langdurige gevolgen. Zeker in de biologische teelt waar bijplantbomen moeilijk aanslaan”, legt Huids uit.

Via BIJ12 vergoedt de provincie directe schade aan plantopstanden, maar geen vervolgschade. Volgens cijfers van BIJ12 is er vorig jaar in Limburg voor €5.622 aan tegemoetkoming aangevraagd en uitgekeerd. In 2020 is €30.457 aan tegemoetkoming aangevraagd en ook uitgekeerd. In andere provincies werd geen beverschade aan fruitopstanden gemeld.
Huids vindt dat ook vervolgschade vergoed zou moeten worden, omdat dit in de fruitteelt een aanzienlijk deel van het schadebedrag uitmaakt. Samen met LLTB pleit de NFO er bij de provincie voor ook deze schade te vergoeden.

Subsidieregeling preventieve maatregelen
Tot 31 december 2022 staat de subsidieregeling van de provincie Limburg voor het nemen van preventieve maatregelen tegen beverschade nog open. De subsidie vergoedt maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Er geldt een maximum subsidiebedrag van €10.000,- per aanvraag. Meer informatie is te vinden op limburg.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 september 2022 - 16:53