Stichting Agri Facts (Staf) heeft de publicatie van Pesticide Action Netwerk Netherlands (PAN) doorgelicht. In haar september-uitgave is de analyse gepubliceerd. De NFO heeft achtergrondinformatie aangeleverd aan de onderzoeksjournalist die de analyse uitvoerde. Volgens PAN blijkt uit de residuonderzoeken van de NVWA dat er steeds meer schadelijke residuen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen worden in groente en fruit. Staf komt tot de conclusie dat PAN te harde conclusies trekt op basis van te weinig gegevens. Het valt op dat de producten van buitenlandse herkomst met residuen niet duidelijk en volledig in beeld zijn gebracht door PAN. Daarnaast zijn er in 2020 geen normoverschrijdingen geconstateerd bij de vijf ‘gevaarlijkste stoffen’ (volgens PAN) op Nederlandse producten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 september 2022 - 16:52