De NFO heeft de afgelopen tijd meerdere reacties van leden ontvangen over het concept-certificeringsschema van PlanetProof voor 2023. In afstemming met teeltadviseurs en afzetorganisaties zijn de voorgestelde veranderingen beoordeeld. Op basis hiervan dient de NFO een uitgebreide reactie in.

De belangrijkste punten zijn:

  • Door de vele wijzigingen in het malus- en bonuspuntensysteem valt te betwijfelen of datgene wat wordt voorgesteld haalbaar is. Zeker het schrappen van de bonuspunten op de inzet van groene middelen brengt een forse verandering met zich mee.
  • De toenemende eisen ten aanzien van de inzet van groene energie en registratie zijn onder de huidige energiecrisis ondoordacht.
  • De verlaagde voorgestelde actieve stofnormen voor klein- en steenfruit zijn te fors, aanpassing is nodig.
  • Voor appel en peer was de actieve stofnorm in meerdere situaties krap, maar met het mee laten telen van kaliumfosfonaten wordt deze norm onhaalbaar. De NFO pleit ervoor om kaliumfosfonaten blijvend niet mee te laten tellen voor de actieve stofnorm.
  • De opname van 5% van het areaal in 2026 voor landschapselementen is ondoordacht. De NFO is o.a. in het GLB betrokken bij de discussie over landschapselementen. Het is noodzakelijk dat eerst de kaders vanuit de overheid bekend zijn, voordat PlanetProof dit opneemt.

De vele en deels forse veranderingen die worden voorgesteld zetten het draagvlak voor PlanetProof binnen de sector onder druk.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 oktober 2022 - 16:35