Afgelopen dinsdag kwam de NFO-studiegroep Biodiversiteit weer voor de eerste keer bij elkaar dit seizoen. Thema van de avond was bodembeheer. Op de nieuwe locatie van B&B Fruit in Herveld vertelde pruimenteler Frederik Bunt hoe hij zijn kunstmestgebruik heeft gereduceerd naar slechts 10 procent van de benodigde voedingsbehoefte. De bomen worden met name gevoed met vaste geitenmest, compost en blad.
De omschakeling naar bijna alleen organische mest had wel wat ‘voeten in aarde’. Qua mechanisatie moesten er machines worden aangeschaft en aangepast. Er werd onder andere een shovel aangeschaft en Bunt liet bij Geertech een aangepaste mestverspreider bouwen. Alles bij elkaar schat Bunt de investeringen op zo’n 100.000 euro.

Ook op ander gebied kijkt Bunt hoe ver hij kan gaan met het minderen van het gebruik van niet natuurlijke stoffen. In de pruimenteelt zijn herbiciden de grootste groep wat betreft middelengebruik. Inmiddels zijn de zwartstroken op de pruimenpercelen al vier jaar niet meer bespoten en wordt de onderbegroeiing met een maaier kort gehouden. Toch is Bunt er nog niet helemaal tevreden mee. Zijn maaier met uitzwenkende schijven geeft nog niet helemaal het gewenste resultaat. Wat dat betreft is hij nog op zoek naar betere opties. (Lees verder onder de foto’s.)

Blad dat in het najaar werd uitgereden is bijna verteerd.

Uiteraard werd met de deelnemers in de groep bediscussieerd welke invloed de genoemde maatregelen hebben op het bodemleven. De ervaring, ook van andere telers, is dat wormen vaak heel snel reageren als er organisch materiaal op de bodem wordt uitgereden. Bunt is er van overtuigd dat blad meer wormen aantrekt dan compost. Dat is ook mede de reden dat hij niet overweegt eerst bokashi van het blad te maken. Overigens betrekt hij het blad via groenbeheerders voor wie het blad een afvalproduct is.

Ook deelnemen?
Heb je deze bijeenkomst gemist en wil je nog deelnemen aan de NFO-studiegroep Biodiversiteit? Dan kan je nog aanmelden bij Jeannet Mulder van de NFO, jmulder@nfofruit.nl. Er staan dit seizoen nog twee bijeenkomsten gepland: op 12 juli en in november.

 

Deze studiegroep is opgezet vanuit het Kennis op Maat project Plantgezondheid waar de NFO samen met een aantal andere sectoren, LTO, en WUR mede initiatiefnemer van is. Financiering komt van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 juni 2022 - 16:45