“Een onbegrijpelijk advies”, zo noemt NFO-voorzitter Gerard van den Anker het advies van de Commissie Geborgde Zetels bij Waterschappen om het systeem van geborgde zetels binnen de waterschapsbesturen af te schaffen. De door de Tweede Kamer ingestelde commissie deed de afgelopen maanden onderzoek naar het stelsel van geborgde zetels bij de waterschappen. Op 5 juni werd het advies aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

“Fruittelers en andere agrariërs zijn de deskundigen van het buitengebied. En nu wordt geadviseerd om deze deskundigen uit de waterschapsbesturen te schrappen. Onbegrijpelijk en niet slim om van deze kennis geen gebruik te maken.
Daarbij betalen telers forse bedragen aan waterschapsbelasting. Naast dat zij de beheerders zijn van het buitengebied, moeten zijn daarin ook een stem hebben”, vindt Van den Anker. “We staan voor steeds grotere maatschappelijke opgaves en we krijgen steeds minder zeggenschap. Dat matcht niet met elkaar.
Naar de toekomst toe staan we voor grote uitdagingen, zowel als het gaat om hoogwaterveiligheid als om het beschikbaar houden van water tijdens droogte. Vanuit onze sector moeten we onze vertegenwoordiging in de waterschapsbesturen blijven houden.
Waarom een goed functionerend bestuur in zijn fundament aantasten? De NFO hecht aan voortzetting van de huidige constellatie. En zoals altijd moet ook de vraag gesteld worden: welk ‘probleem’ wordt hiermee eigenlijk opgelost?”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 juni 2020 - 15:51