Vanmorgen (vrijdag 8 maart) ontving de NFO een SGP-delegatie op het fruitteeltbedrijf van Thomas de Vree in het Gelderse Dodewaard. De SGP was goed vertegenwoordigd met onder anderen: Tweede Kamerlid Roelof Bisschop, afgevaardigden van Provinciale Staten van Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neder-Betuwe.

 

Uiteraard was het de bedoeling dat de knelpunten in de fruitteelt ter sprake kwamen. NFO-voorzitter Gerard van den Anker begon door de SGP te bedanken voor haar inzet ten aanzien van de afschaffing van de assurantiebelasting voor de Brede weersverzekering en de inspanningen voor een werkbare Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De twee belangrijkste NFO-speerpunten, gewasbescherming en arbeid, kwamen uitgebreid aan bod. De NFO pleit voor een eenvoudige toelatingsprocedure voor groene middelen om de ontwikkeling hiervan te stimuleren. Handelingsperspectief voor ondernemers is nodig voor de verdere ontwikkeling van de geïntegreerde teelt en bij calamiteiten. Knelpunt is ook het ontbreken van financiële middelen bij de Visie Gewasbescherming die binnenkort wordt gepresenteerd. Verder wil de NFO reguliere toelatingen in plaats van vrijstellingen voor de korte termijn en dat telers zelf hun knaagdieren chemisch mogen blijven bestrijden. Bij het speerpunt arbeid gaat het om de hoge WW-premie bij seizoenswerk, terwijl de fruitteeltsector weinig beroep doet op de WW. De hoge WW-premie is onterecht, vindt de NFO, omdat van piekarbeid nooit vast werk is te maken. Om seizoenarbeid gunstiger te regelen richt de NFO zich nu op de senaat waar de WAB nog moet worden aangenomen.

Daarnaast vroeg de NFO om het realiseren van praktisch uitvoerbare regelingen voor alle fruittelers binnen het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Ook dienen waterschappen maatwerk te leveren tijdens droge perioden, zodat telers hun gewassen kunnen koelen tijdens droge perioden.

Na een kort bezoek aan het bedrijfsgebouw bedankte Van den Anker alle aanwezigen met een doos Betuwse appels en peren.

Na afloop gingen de deelnemers op de foto met Betuwse appels en peren.

Tekst en foto’s: Arjan de Bruine

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2019 - 16:41