Sinds 1 januari 2019 moeten werkgevers in de open teelten, glastuinbouw en productiegerichte dierhouderij zich registreren bij de Stichting PAWW. Werkgevers hebben eind december 2018 van de Stichting PAWW hierover een brief ontvangen met instructie. Werkgevers die zich nog niet geregistreerd hebben bij de stichting PAWW zijn onlangs aangeschreven of gaan binnenkort hierover bericht krijgen. Het is belangrijk dat u als werkgever zich registreert bij de Stichting PAWW. Wanneer zij geen aanmelding van u ontvangen, zullen zij over enige tijd nota’s gaan sturen op basis van een schatting van het aantal personeelsleden in uw bedrijf. Heeft u een brief van de stichting ontvangen, maar geen personeel (meer) in dienst? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de stichting via het contactformulier op hun website.

Werkgevers in de genoemde sectoren zijn met ingang van 1 januari van dit jaar verplicht bij werknemers 0,3% PAWW premie in te houden. Deze premie dient te worden afgedragen aan de Stichting PAWW, en daarvoor is registratie noodzakelijk. Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door middel van deze private uitkering, de PAWW (Private Aanvulling WW), wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden. Werknemers die daarvoor in aanmerking komen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze private uitkering als hun ww-uitkering eindigt na 24 maanden.

Meer informatie over de PAWW en hoe u zich kunt registreren leest u op www.werkgeverslijn.nl/paww.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 maart 2019 - 14:29