“Er is veel te doen, te ondernemen en om voor te strijden”, zo opende kringvoorzitter Marry Slippens-Reus de Noord-Hollandse Fruitteeltdag. Daarbij verwees ze naar de verkregen vrijstelling voor Exirel in de kersenteelt en de beschikbaarheid van water, met dit weer nu al actueel. In Noord-Holland werkt de NFO met het waterschap en andere sectoren aan een protocol om zoet water te verdelen bij ernstige schaarste als zich dat zelfs in Noord-Holland voordoet. Daar was vorige week vrijdag op de Noord-Hollandse Fruitteeltdag nog lang geen sprake van, al deden de demonstraties met grondbewerking het nodige stof doen opwaaien. In letterlijke zin dan wel te verstaan, want zoals gebruikelijk was de sfeer zeer ontspannen rondom de interessante demonstraties en discussies in en om de boomgaard. Meer daarover in de eerstvolgende Fruitteelt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 juni 2023 - 16:53