Op Proeftuin Randwijk wordt al een aantal jaren ervaring opgedaan met het wegvangen van appelbloesemkevers om de plaagdruk laag te houden. Een actueel thema nu juist op veel bedrijven – en ook op de proeftuin – veel schade door dit insect. Op de supportersavond op 23 mei presenteerde Herman Helsen van WUR de laatste resultaten uit het onderzoek.

Met het steeds smallere middelenpakket wordt het beperken van het aantal overwinteringsplaatsen voor de appelbloesemkever en het wegvangen van de kevers steeds belangrijker. Het wegvangen met bindbuisbundels, waar al vaker over geschreven is, is een succesvolle methode, maar niet alle kevers zal je ermee wegvangen. “Je vangt met de bundels zo’n 50 tot 80 procent van de kevers weg, maar dat is met zo’n extreem grote populatie niet voldoende om schade te voorkomen”, vertelde Helsen. “Dit jaar zijn misschien wel twee bundels per boom nodig om voldoende kevers weg te vangen. Met twee keer zoveel buisjes vang je immers twee keer zoveel kevers.”

Uit het onderzoek is gebleken dat het niet uitmaakt of de bundels bestaan uit rechte of dubbelgevouwen bindbuis, ook de lengte van de bindbuis heeft geen effect. In korte bindbuisjes worden ook kevers gevangen. Belangrijk is wel dat de buisjes een diameter van 4 à 5 mm hebben.

Gebruik dus bij het aanbinden van bomen dunnere bindbuis of ander aanbindmateriaal. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de kevers ook niet gaan zitten in gele bindbuis, het is te overwegen voortaan deze kleur te gebruiken bij het aanbinden.

“Er zit muziek in deze methode denken we, al zal het niet voor alle situaties voldoende zijn”, vatte Helsen samen.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 14 juni 2023 - 13:55