De Europese Commissie heeft woensdag 20 mei de ‘From Farm to Fork’-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem gepresenteerd, tegelijk met een nieuwe biodiversiteitsstrategie. Onderdeel van de plannen is om afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en overmatig gebruik van meststoffen aan te pakken en tegelijkertijd de biologische landbouw aan te jagen. De Commissie stelt als doel in 2030 het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen met 50% te verminderen en het gebruik van meststoffen tot die tijd met 20% te verlagen. Tevens moet in 2030 ten minste 25% van de landbouwgrond in de EU voor biologische landbouw worden gebruikt. Het in de handel brengen van biologische werkzame stoffen moet makkelijker worden en de toelatingsprocedures van de lidstaten moeten worden verkort.

De NFO vindt de Boer-tot-bord strategie onrealistisch als er geen verdienmodellen komen om duurzaamheid te betalen. Het moet voor telers mogelijk zijn om duurzame teelt rendabel en meer winstgevend te maken. Als dat gebeurt is het ondenkbaar dat de doelstellingen worden gehaald. Dan worden de  kosten weer afgewimpeld op de agrarische sector en dat is erg slecht. De Europese Commissie zou er voor moeten zorgen dat er eerst goede verdienmodellen worden ontwikkeld en dat toegezien wordt op een eerlijke marge verdeling in de keten. De NFO is overigens voor verduurzaming. Daar zijn de leden iedere dag mee bezig. Neem daarom duurzaamheid als vertrekpunt en niet de verdrievoudiging van de biologische landbouw.

De Europese Commissie gaat de plannen de komende jaren uitwerken tot concreet beleid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 mei 2020 - 16:06