Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement heeft gisteren vóór de Farm-to-Fork-strategie gestemd. De resolutie werd met 452 stemmen voor, 170 tegen en 76 onthoudingen aangenomen. Het parlement onderschrijft daarmee de doelen van de Europese Green Deal. Wel betreurde een groot aantal parlementsleden dat het rapport over de impact van de Farm-to-Fork-strategie zo laat werd gepubliceerd. Zij benadrukken de noodzaak om dergelijke voorstellen wetenschappelijk te toetsen.
De komende tijd zal de Europese Commissie met diverse wetsvoorstellen in het kader van de Farm-to-Fork-strategie komen. Doel is dat de strategie in 2024 volledig vastgelegd zal zijn in de wetgeving.

De NFO is verbaasd dat het parlement zo massaal heeft ingestemd met de Farm-to-Fork strategie omdat de effecten nog niet bekend zijn. Vorige week wees de WUR erop dat de strategie consequenties heeft voor de voedselzekerheid. De NFO zal erop blijven hameren dat de effecten in beeld moeten zijn voordat de strategie in wetgeving wordt vastgelegd.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 oktober 2021 - 14:36