“Belangenbehartiging is belangrijker dan ooit, maar het landschap waarin de NFO aan belangenbehartiging doet lijkt tegenwoordig wel een ‘springend veld”, dat vertelde NFO-voorzitter Gerard van den Anker afgelopen woensdag, 20 oktober op de Ledenbijeenkomst van Oxin Growers. De NFO was door Oxin Growers uitgenodigd aan hun leden te vertellen over belangenbehartiging in de huidige maatschappelijke context. Ook beantwoordde Van den Anker diverse vragen van leden van Oxin Growers. Hij legde uit hoe de NFO aan belangenbehartiging doet. Er zijn twee gebieden waar de NFO zich op richt: directe ledenbelangenbehartiging en bredere maatschappelijke belangenbehartiging.

Van het eerste was het NFO-project RNI-loketten een goed voorbeeld. De NFO had aparte afspraken met de RNI zodat telers tijdig hun werknemers een BSN-nummer konden laten aanvragen. “Een binnenbocht creëren”, aldus Van den Anker.
Wat bredere maatschappelijke belangenbehartiging is, had een wat langere toelichting nodig. Volgens Van den Anker moet je dan denken aan lobby’s naar de lokale, provinciale en landelijke overheden, en de diverse waterschappen. De dossiers gewasbescherming, water, arbeid en huisvesting van internationale werknemers zijn hier goede voorbeelden van.

Het landschap waarin de NFO aan belangenbehartiging moet doen wordt steeds dynamischer en complexer. Van den Anker: “Het lijkt op een ‘springend veld’. Het wordt, mede onder de druk van de media, steeds meer de waan van de dag waarop we moeten reageren. De politiek staat soms ook ver van de realiteit, noemt doelstellingen en neemt besluiten waar de reikwijdte niet van is te overzien. We moeten politici steeds met de neus op de feiten drukken, en steeds opnieuw ons verhaal blijven vertellen. De commissie Roemer is op uitnodiging zelfs bij onze leden over de vloer geweest en constateert met eigen ogen dat wij het prima voor elkaar hebben. Goede huisvesting is ons aller belang, de plukkers willen we immers volgend jaar ook weer graag kunnen verwelkomen op onze teeltbedrijven.”

Voorheen kon de NFO het belang van de sector benadrukken door te wijzen op de omzet, de concurrentiepositie of de werkgelegenheid in onze sector. Nu moeten we een tandje bij zetten en de politiek duidelijk maken dat voedselzekerheid niet vanzelfsprekend is. Niemand wil afhankelijk worden van het buitenland voor de voedselvoorziening. We zien hoe kwetsbaar we nu zijn met de gasprijs en gaslevering. Dan moet duidelijk zijn dat onze sector helpt een dergelijke situatie te voorkomen. Zelfvoorzienend zijn in ons voedsel is van levensbelang. Trots zijn op onze voedselmakers, met gezonde producten van dichtbij.

“In deze complexe wereld zijn er gelukkig successen te behalen, vaak zoeken we ook bondgenoten of sluiten we gelegenheidscoalities, afhankelijk van het onderwerp of regio. We blijven als NFO in gesprek met lokale, provinciale en landelijke bestuurders en beleidsmakers, echt de kracht van onze organisatie. Als je ervoor gaat lopen en je hebt een goed verhaal, dan kom je er wel”, met deze uitspraak beëindigde Gerard zijn betoog.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 oktober 2021 - 14:36