De NFO heeft een aanvraag ingediend om de gecombineerde emissiereductie van spuittechnieken en windhaag op te nemen in de lijst met spuitdrifteducerende technieken en maatregelen.

Het is algemeen duidelijk dat een windhaag een extra emissiereductie geeft op percelen waar wordt gespoten met driftreducerende spuittechnieken. Deze gecombineerde emissiereductie is echter niet opgenomen in de DriftReducerende Techniek-klassen (DRT-lijst). Het is niet uitvoerbaar en betaalbaar om op basis van onderzoek de vele combinatiemogelijkheden vermeld te krijgen in de DRT-lijst.

Om die reden heeft de NFO in de afgelopen twee jaar hiervoor aandacht gevraagd, via het uitvoeringsprogramma van de toekomstvisie gewasbescherming 2030. De NFO heeft een mogelijke werkwijze uitgedacht en ingebracht. Aangezien draagvlak bestaat voor deze werkwijze, hebben we nu een concrete aanvraag ingediend. Hierbij wordt verzocht om de driftreductie van spuittechnieken in de DRT 75 en 90 met twee klasses te verhogen wanneer rondom het perceel een voldoende hoge en dichte windhaag aanwezig is.

Voor de spuittechnieken in de DRT 95- en 97,5-klasse kan de DRT-klasse volgens de NFO met één stap omhoog.

Dit najaar zal duidelijk worden of de aanvullende driftreductie van de windhaag ook daadwerkelijk wordt opgenomen in de DRT-lijst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 augustus 2022 - 16:28