Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij geen mogelijkheden ziet om seizoensarbeid uit te zonderen van de hoge WW-premie. NFO en LTO lobbyen al langere tijd voor deze uitzondering. We zijn van mening dat werkgevers met seizoensarbeid onterecht en onnodig te veel premie betalen. Zeker omdat werknemers in de meeste gevallen niet eens in aanmerking komen voor een WW-uitkering, aangezien de gewerkte periode hiervoor te kort is.

NFO en LTO geven echter niet op en roepen de Tweede Kamer alsnog op om werk te maken van het uitzonderen van agrarische seizoensarbeid, vanwege het tijdelijke karakter, van de hoge WW-premie. De Tweede Kamer kan de Minister vragen die uitzondering te maken. Omdat niet alleen de fruitsector te maken heeft met deze onterechte hoge premie maar alle agrarische sectoren met seizoenarbeid, trekt NFO in dit dossier nauw op samen met LTO Nederland.

Met de hoge WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten wil de overheid werkgevers stimuleren om meer mensen in vaste dienst te nemen. Werkgevers die jaarrond werk hebben, hebben daarmee een keuze; een vaste of een tijdelijke aanstelling met een hogere WW-premie. Wanneer je als sector te maken hebt met seizoensarbeid – dat vanwege natuurlijke en klimatologische omstandigheden tijdelijk is –is die keuze er niet. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “De teelt en oogst van appels, peren, asperges of groenten is per definitie tijdelijk, waardoor het onmogelijk is om werknemers een vaste aanstelling te geven. Dat agrarische werkgevers worden verplicht om bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten een hogere WW-premie af te sluiten, is daarmee buitenproportioneel.”

Naar aanleiding van een in 2019 aangenomen motie van CDA en VVD onderzocht de minister de knelpunten en mogelijkheden voor een maatwerkoplossing voor seizoenarbeid. Onder grote druk van LTO zijn door het ministerie van SZW diverse maatwerkoplossingen onderzocht. De minister van SZW concludeert nu dat die oplossingen niet haalbaar zijn. Die conclusie delen wij niet en daar hebben we de Tweede Kamer reeds over geïnformeerd. We verwachten dat de Tweede Kamer de minister vraagt haar huiswerk over te doen. We houden u op de hoogte!

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 juni 2023 - 16:35