Afgelopen dinsdag kregen veel agrariërs van RVO het verzoek om de Gecombineerde Opgave opnieuw volledig na te lopen en te controleren. Het gaat met name om de eco-regelingen en de score (goud-zilver-brons), die uit de opgegeven activiteiten is berekend. Door technische storingen bij RVO liepen hierin zaken verkeerd. Agrariërs dienen de opgave daarom nogmaals op perceelsniveau te controleren. Dat betekent opnieuw extra werk voor fruittelers, die vaak toch al vele uren in de Gecombineerde Opgave hebben moeten steken. Adema geeft ondernemers nu wel twee weken extra tijd om eco-activiteiten toe te voegen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Gecombineerde Opgave uiterlijk op 15 juni is verstuurd.

NFO en LTO reageerden fel op het uitgedane bericht van RVO en riepen de minister op om fruittelers niet de dupe te laten worden van de RVO-problemen en -fouten. LTO en NFO gaven woensdag in een reactie aan de gang van zaken onverteerbaar te vinden. Onder meer omdat ondernemers en hun adviseurs weer moeten opdraaien voor een probleem dat door de overheid is veroorzaakt. Daarnaast was oplossing die de overheid wenste, praktisch niet uitvoerbaar: er zijn eenvoudigweg geen adviseurs beschikbaar om dit voor 15 juni allemaal in orde te maken.

LTO en NFO stelden daarom een oplossing voor aan minister Adema van LNV. Vandaag heeft Minister Adema een brief uitgedaan richting de Tweede Kamer. Hij geeft aan de gang van zaken te betreuren en geeft ondernemers twee weken extra tijd, tot en met 29 juni, om eco-activiteiten toe te voegen.  Tegelijkertijd geldt, zoals Adema de Kamer eerder meldde, dat het sanctieregime in het eerste jaar wordt aangepast. “Zo zullen bij het niet voldoen aan nieuwe voorwaarden in principe waarschuwingen worden gegeven, geen sancties”.

NFO vindt de geboden ‘oplossingen’ slechts pleisters op de wonde en blijft zich in LTO-verband inzetten om de ondernemers te compenseren voor alle ellende rondom de Gecombineerde Opgave.

Klik hier om de volledige brief van Adema te lezen.

Op deze pagina van RVO vindt u meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 juni 2023 - 16:32