De toenemende vraag naar bessen in combinatie met hoge kwaliteitseisen, klimaatveranderingen en eisen op gebied van duurzaamheid stelt veredelaars van kleinfruitrassen voor grote uitdagingen. Om de sector hierin tegemoet te komen is in januari het EU-project BreedingValue van start gegaan. Binnen het project gaan 20 partners uit 8 EU-lidstaten de komende vier jaar aan de slag met de veredeling van frambozen, blauwe bessen en aardbeien.
Eén van de doelen binnen het project is alle kennis binnen de Europese veredeling van kleinfruit samen te brengen. Een belangrijke bottleneck in de huidige veredeling van kleinfruit is dat de rassen die nu worden geteeld bijna allemaal terug gaan op een paar voorouders. Daardoor is de genenpool dusdanig klein dat het problematisch is rassen met nieuwe eigenschappen te kweken. Binnen BreedingValue moeten de meest interessante genetische bronnen, zowel openbare als particulieren genenbankcollecties worden samengebracht. Het project moet zogenaamd voorkweekmateriaal gaan opleveren, die als basis kunnen dienen voor de verdere veredeling van nieuwe rassen.

Met het project is 7 miljoen euro gemoeid. Partnerlanden binnen het project zijn: Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Ancona in Italië.

Binnen de EU worden op 41.436 ha frambozen geteeld met een jaarlijkse productie van 219.112 ton. 15.395 ha blauwe bessen met een productie van 95.674 ton en op 105.798 ha aardbeien met een productie van 1.275.946 ton.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 maart 2021 - 16:51