Afgelopen dinsdag is de nieuwe bewaarfaciliteit bij WUR-Open Teelten in Randwijk geopend. Wageningen Food & Biobased Research (FBR) was nauw betrokken bij de nieuwbouw. In samenspraak met de collega’s in Randwijk stelden zij een plan van eisen op waaraan de bewaarfaciliteit moest voldoen. De oorspronkelijke bewaarcapaciteit is meer dan gehalveerd en is nu specifiek gericht op onderzoek en bewaring van fruit en bomen. De overgebleven ruimte is geschikt voor bijeenkomsten, zoals de bewaarbijeenkomst voor (loon)koelers die voorafging aan de opening. Wageningen FBR organiseert jaarlijks deze bijeenkomst net voor de oogst in samenwerking met de industrie. Dit jaar vond de bijeenkomst eerder plaats vanwege de opening van de nieuwe bewaarfaciliteit in Randwijk.

Petra Caessens, directeur bedrijfsvoering van de Plant Sciences Group van WUR, opende de bewaarfaciliteit met een druk op de knop. Foto: Arjan de Bruine

Marianne Groot, teamleider WUR Fruit & Bomen: “We zijn heel blij met de nieuwe bewaarfaciliteit en de vele mogelijkheden die deze biedt!”

 

Binnenkort verschijnt in Fruitteelt een uitgebreid artikel over de nieuwe bewaarfaciliteit en de bewaarbijeenkomst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 juli 2022 - 16:21