Met de officiële goedkeuring door het Europees Parlement van de nieuwe Meststoffenverordening, wordt het in de toekomst makkelijker om meststoffen uit biologisch afval en organisch materiaal te verhandelen. Binnen de huidige Europese Meststoffenverordening is het lastig meststoffen uit biologisch materiaal te verhandelen, wat de stap naar een circulaire economie verhindert. De nieuwe verordening maakt vrije handel van meststoffen uit biologische materialen op de Europese markt mogelijk en vermindert op deze manier de afhankelijkheid van kunstmest. De verwachting is dat meer innovatieve bedrijven aan de slag zullen gaan met de productie van meststoffen uit biologische en organische materialen en dat er in de toekomst meer biologisch afval hergebruikt en verwerkt zal worden tot meststoffen.

kunstmest
De nieuwe verordening brengt nog geen verbetering op het gebied van gelijkstelling van eindproducten van dierlijke mestverwerking met kunstmest. Onder andere de wettelijke erkenning van mineralenconcentraat, als eindproduct van mestverwerking, blijft nog een pijnpunt. Tot slot legt de nieuwe verordening ook een maximum vast voor de hoeveelheid cadmium in kunstmest. Binnen PlanetProof zijn hier al extra eisen aan gesteld.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 april 2019 - 16:43