Internationale medewerkers zijn belangrijke pijlers van fruitbedrijven. Maar de inzet van deze mensen brengt ook extra uitdagingen met zich mee. Twee nieuwe hoofdstukken in de Arbocatalogus* geven inzicht in de vragen en risico’s waar u met anderstaligen, en ook met uitzendkrachten, tegenaan kunt lopen.

Medewerkers die een taal onvoldoende spreken en/of moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen informatie verkeerd begrijpen of zich minder goed uiten. Hierdoor bestaat het risico dat zij niet goed op de hoogte zijn van de regels binnen het bedrijf. Er kunnen dan gevaarlijke of ongezonde situaties ontstaan voor de medewerker zelf en /of collega’s.
Bij anderstaligen en laaggeletterde medewerkers is het belangrijk om werkafspraken en instructies in meerdere talen te geven en aan te laten sluiten bij het taalniveau van je medewerkers.

Over de Arbocatalogus

De Arbocatalogus beschrijft hoe u met uw bedrijf kunt voldoen aan de wettelijke voorschriften (Arbowet). De catalogus komt voort uit een samenwerking binnen Stigas, tussen Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV en CNV Vakmensen. De catalogus bevat technieken, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

U vindt de Arbocatalogus hier.

* Open Teelten, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hoveniers en groenvoorziening (alleen anderstaligen).

Bron: Stigas

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 april 2024 - 16:25