Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging, ook in de fruitteelt. Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met onder andere de NFO in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid. Om een goed beleid te voeren hebben we úw inzichten nodig! Doe daarom mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek. Uw input is essentieel om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom van werknemers en opleidingsbehoeften. Hoe meer bedrijven hun mening delen hoe betrouwbaarder de resultaten zijn en hoe beter we op de behoeften van de sector kunnen inspelen. Daarom  nogmaals onze dringende oproep om met dit onderzoek mee te doen. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten.

Hoe kunt u deelnemen?
Tot en met eind april 2024 worden bedrijven benaderd via e-mail, brief en/of telefonisch. Uw deelname wordt enorm gewaardeerd en draagt bij aan een krachtig instrument voor het versterken van de toekomst van uw eigen bedrijf en uw sector. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.
De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl

Uitvoering van het onderzoek en privacy
Colland Arbeidsmarkt heeft in samenwerking met sociale partners de handen ineengeslagen met gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research om gezamenlijk de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Uw privacy staat hierbij centraal: de enquête-uitkomsten worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. Uw bedrijfsgegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 april 2024 - 16:15