Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuw pakket aan maatregelen gepresenteerd die de asbestsanering moet blijven stimuleren. Een belangrijke maatregel is de oprichting van een fonds van waaruit leningen worden verstrekt voor asbestsanering. Doel is dit fonds in 2020 operationeel te hebben. Leningen zouden tot 2028 worden verstrekt om de sanering op korte termijn te stimuleren.
Op 4 juni 2019 verwierp de Eerste Kamer de wet voor het verbod op asbestdaken, maar Van Veldhoven is van mening dat asbest vanwege de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk verwijderd moet worden. Daarnaast wordt het voor veel eigenaren van gebouwen met asbestdaken steeds lastiger deze te verzekeren en willen banken bedrijven niet meer financieren als het asbest onverzekerd is.
In overleg met provincies, gemeenten, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen is gezocht naar maatregelen die vrijwillige sanering stimuleren en faciliteren. Doel is voor het eind van het jaar een samenwerkingsovereenkomst met zoveel mogelijk partijen te ondertekenen en concrete acties verder uit te werken. Het pakket aan maatregelen richt zich op zes gebieden: communicatie over nut en noodzaak van asbestsanering, het Asbestfonds, de inzet van ervencoaches, koppelen aan energietransitie, monitoring van voortgang en tot slot het vereenvoudigen van de regels rondom sanering.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019 - 17:39