In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres MBO/HBO met agritechniek-profiel gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. Voor jonge fruittelers of nieuwkomers in de sector een interessante ontwikkeling. Stap één is dit op korte termijn vorm te geven in de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau.
Dit in een vorm die beter lijkt aan te sluiten bij de markt, waarbij BBL-studenten een week naar school gaan en vervolgens 4 weken op het stagebedrijf werken. Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie en is tevens efficiënter qua reistijd voor studenten die verder weg wonen. Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op sorteren en verpakken. Om van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis te komen is een interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal. Royal FruitMasters, Greefa, Van Kempen Koudetechniek, Abemec, Van Doorn Uitzendbureau en de Rabobank hebben zich hier mede voor ingezet.
Daarnaast zal Proeftuin Randwijk, net als de locaties van bovengenoemde partners, ingezet worden voor onderzoek door studenten. Op korte termijn zullen de partners hun faciliteiten zoals democentra, proeftuin, et cetera, toegankelijk maken voor praktijkleren en onderzoek binnen het onderwijs.
In diverse gesprekken met de gemeente West Betuwe (waar Geldermalsen toebehoort), Provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een “zichtbaarheid” voor de potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de ontwikkeling van de fruitsector in haar (inter)nationale positie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 april 2020 - 15:16