Aantal gecertificeerden steeg, SMK maakt fors verlies
In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof in een jaar tijd verdubbeld (van 700 naar 1.400). Die verdubbeling is vooral te wijten aan het eisenpakket van de retail, doorgevoerd door afzetcoöperaties en/of handelshuizen. Geen certificering zou betekenen niet leveren aan de supermarkten. Veel telers hebben zich (vaak ook onder druk van hun afzetkanaal) gecertificeerd, maar de NFO vindt het onverteerbaar dat ze daar niet voor worden gewaardeerd in financiële vorm.
Het financiële resultaat van de organisatie SMK liet een niet zo’n rooskleurig beeld zien: een operationeel verlies van € 200.000,-, zo valt te lezen in hun Jaarverslag over 2019.  Reden hiervan is volgens SMK dat vanwege de verwachte toekomstige groei verder is geïnvesteerd in personele capaciteit, automatisering en onderzoek. Daarmee lopen de kosten voor de baten uit. De inkomsten uit de meeste afdrachten kunnen namelijk pas worden geboekt als omzet in het jaar volgend op de certificatie. De inkomsten uit 2019 hadden voor een groot deel betrekking op de afdracht van certificaathouders in 2018.

 Meerprijs, maar niet voor fruit
Een meerprijs voor PlanetProof gecertificeerd product blijft een heet hangijzer bij de telers en de NFO. SMK zegt hierover het volgende in haar jaarverslag: ‘De groei bevestigt nog een keer hoe ketens functioneren als het gaat om verduurzaming, en de laatste schakel (vaak de supermarkt) van invloed is op alle eerdere schakels. Hierdoor ervaart SMK tevens druk of er een meerprijs wordt betaald in de ketens voor duurzamere producten, en waarde wordt toegekend aan verduurzaming waarmee een hogere kostprijs voor producenten wordt vergoed. Idealiter krijgt de producent die meerprijs, maar dat is vanwege prijsconcurrerende supermarkten helaas vaak niet het geval.’
Wim Uljee, communicatiemanager bij SMK: “Wij vinden ook dat telers die een prestatie leveren hiervoor gewaardeerd moeten worden, maar wij zijn in deze discussie geen partij om afspraken te maken over een meerprijs. Wel gaan we in onze communicatie hier aandacht aan besteden.” Veelal is het de retail juist niet die iets voor haar telers doet, maar vaker de keten ervoor zoals HAK of FrieslandCampina die hun telers een meerprijs geeft. Voor fruit is dit nergens aan de orde.
Fruittelers gaven onlangs in een NFO-poll al hun onvrede aan, maar liefst 95% van de bijna 270 stemmers gaf aan PlanetProof een wassen neus te vinden. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “Na een aantal jaren is er gebleken dat er geen vergoeding tegenover staat voor de telers die zo veel inspanningen hebben geleverd en kosten hebben gemaakt. Dan komt nu de afweging of we er wel mee door moeten gaan. De retail, handelshuis, consument en het buitenland willen er niet voor betalen. Dan moet je reëel zijn: we hebben het geprobeerd, maar het houdt een keer op.”

Niet PlanetProof maar NederlandProof
Per 1 januari 2020 is er 35.000 hectare plantaardige productie (aardappelen, groenten, fruit, gerst, kruiden) waarop door circa 1.400 telers volgens de eisen van het keurmerk wordt geteeld. In het buitenland blijft de certificering sterk achter met 145 gecertificeerde telers, waarvan het merendeel in Spanje, met in totaal bijna 3.200 hectare. De ‘Planet’ verbetering wordt dus eigenlijk veelal door Nederland gerealiseerd.
Voor het onderdeel fruit is er volgens SMK per 1 januari 2020 zo’n 6.135 ha gecertificeerd.

Deel uw ervaringen
De NFO hoort graag uw ervaringen met PlanetProof. Heeft u ervaringen met Planetproof en wilt die delen? Mail dan naar info@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 april 2020 - 16:42