De NFO heeft van de provincie Zeeland en het Deltafonds € 116.706 subsidie ontvangen voor het project ‘Meer fruit met minder water’ in Zeeland. WUR voert dit onderzoek, onder leiding van Rien van der Maas, uit. Doel is de zoetwatersituatie in de Zeeuwse fruitteelt te verbeteren. De NFO ontving voor dit project eerder al een Europese POP3-subsidie, maar om het hele onderzoek uit te voeren is extra subsidie nodig.

In 2017 zijn op twee bedrijven in Zeeland proeven gestart over het versneld verhogen van de bodemvochtbuffer met fosfaatarme champost. Tevens is op een van deze bedrijven onderzoek gestart naar het beter benutten van het bodemvocht door Mycorrhiza-enting. De effecten van de behandelingen zullen eind 2020 het meest duidelijk zijn. In 2019 is onder meer het onderzoek met de Flipper gestart. De Flipper is een beregeningssprinkler die een waterbesparing geeft van ongeveer 50% ten opzichte van de standaard sprinkler. Afgelopen zomer werd de Flipper in een volgroeide biologische Santana-boomgaard ingezet om zonnebrandschade te voorkomen. Dit leidde tot een reductie van 3,7 tot 0,1 beschadigde vruchten/boom.

Het Zeeuwse project bestaat in totaal uit 9 proeven op 7 bedrijven en een demonstratie van het IRRY-waterhuishoudingsmodel en de IRRY-logger voor automatisch uitlezen van Watermarks.

Zie voor meer informatie zie het artikel in Fruitteelt 10/2019 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 oktober 2019 - 17:20