De Europese Commissie publiceerde gisteren het langverwachte voorstel voor de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken in de productie van plantaardige producten. Het is positief dat de Europese Commissie hierover een helder voorstel heeft gepubliceerd. LTO en de NFO zetten zich al jaren in voor weerbare teeltsystemen, waar moderne veredelingstechnieken aan kunnen bijdragen.

Gewassen die tegen een stootje kunnen en waarbij minder bijsturing nodig is leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid, maar ook aan klimaatadaptie en de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Naast dat er bij weerbare gewassen minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, zijn deze ook beter bestand tegen droogte en extreme hitte. Wel komt wat LTO en de NFO betreft het voorstel van de Europese Commissie te laat om daadwerkelijk bij te dragen aan ambities die vanaf 2030 gesteld zijn. “Ik maak me zorgen over de continuïteit en diversiteit van de voedsel- en groenvoorziening in Nederland. Vooral de kleinere sectoren en bedrijven worden geraakt door recente ontwikkelingen, zoals de afwezigheid van voldoende effectieve middelen en nu de verlate komst van nieuwe veredelingstechnieken. Hoewel we een meer diverse land- en tuinbouw nastreven, zie ik een beweging naar grote productie-eenheden van de grote gewassen. Anders zijn teelten niet economisch rendabel meer. Kortom: het beleid van Brussel en uit Den Haag draagt niet bij aan broodnodig perspectief voor onze leden”, aldus LTO-portefeuillehouder en NFO-voorzitter Ron Mulders in reactie op het voorstel.

Het voorstel
De Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van LNV zien het toepassen van de nieuwe veredelingstechnieken als een belangrijk onderdeel in het komen tot weerbare rassen en het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030. Het voorstel komt echter te laat om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan ambities die vanaf 2030 gerealiseerd moeten zijn. LTO en de NFO verwachten namelijk dat weerbare rassen op basis van nieuwe technieken niet voor 2035 beschikbaar zullen komen voor boeren en tuinders. Daarnaast is het de vraag of de nieuwe technieken breed opgepakt kunnen worden in kleinere sectoren, zoals de fruitteelt, sierteelt en groenteteelt. De inhoudelijke analyse van het voorstel door LTO vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 juli 2023 - 16:30