Stikstof is in de fruitteelt een essentieel hoofdelement. Gezien mogelijke toekomstige beperkingen in het gebruik van stikstof, is de Provincie Zeeland samen met biologisch fruitteeltbedrijf ANROM en Delphy een onderzoek gestart naar het zo efficiënt mogelijk toepassen van stikstof in de fruitteelt. Ook de kennis van fruittelers wordt in dit onderzoek meegenomen. Daarom is een korte vragenlijst opgesteld. Wilt u aan dit onderzoek bijdragen? Vul dan de vragenlijst in.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 juli 2023 - 16:28